Spiru Haret: comunicat către studenţi şi absolvenţi

“Dragi studenţi şi absolvenţi ai Universităţii Spiru Haret,

Am asistat împreună, în ultimele săptămâni, la o campanie de denigrare şi abuzuri din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, demers orchestrat părtinitor de către doamna ministru Ecaterina Andronescu.
Ne-am manifestat pe toate căile posibile, atât juridic, cât şi mediatic, profunda indignare şi regretul faţă de o astfel de  abordare lipsită de orice fel de sens sau obiectivitate.
Universitatea Spiru Haret este o instituţie de prestigiu, recunoscută ca atare atât  pe plan naţional cât şi internaţional. De partea noastră, în conflictul artificial creat de ministrul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, stau deciziile judecătoreşti favorabile Universităţii, date de mai multe instanţe din România.

Stimaţi studenţi şi absolvenţi,

Dreptatea este de partea dumneavoastră şi a Universităţii Spiru Haret.  Este important, în acest moment, să ştiţi acest lucru. Şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării o ştie însă, în acest moment, îi  vine greu să accepte public acest lucru.
Diplomele absolvenţilor sunt perfect valabile şi nu pot fi anulate.
Precizăm că din punct de vedere juridic, diplomele sunt acte administrative, emise pe baza legii şi în aplicarea legii, fiind supuse regimului juridic reglementat prim Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.
Din această cauză, diplomele nu pot fi anulate decât individual şi în condiţiile acestei legi, exclusiv de către instanţele de contencios administrativ competente.
Pe studenţii Universităţii Spiru Haret îi asigurăm că sunt în legalitate, formele de învăţământ fiind organizate în conformitate cu prevederile art. 60(1) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, care precizează: „Activitatea didactică se poate organiza în următoarele forme: de zi, seral, cu frecvenţă redusă şi la distanţă.  Formele de învăţământ seral, cu frecvenţă redusă şi la distanţă pot fi organizate de instituţiile de învăţământ superior care au cursuri de zi”, iar art. 60(3) stabileşte : „Diplomele şi certificatele de studii eliberate de  instituţiile de învăţământ superior, în condiţiile legii, pentru aceeaşi specializare sunt echivalente, indiferent de forma de învăţământ absolvită”.
Avem de partea noastră hotărârile judecătoreşti. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării ignoră, în acest moment, deciziile instanţei.
Dumneavoastră şi noi ştim cât de mult aţi muncit pentru a vă asigura o instruire universitară, pentru a vă pregăti în specializarea pentru care aţi optat. Şi ştim cât de serioase sunt examenele la facultăţile pe care le urmaţi. Cei care afirmă contrariul o fac fie din reavoinţă,  fie pentru a dezinforma.
În cazul în care cădeţi victima unor abuzuri din partea angajatorilor dumneavoastră, actuali sau potenţiali, trebuie să ştiţi că drepturile pe care le aveţi, în calitate de absolvenţi ai Universităţii Spiru Haret, nu pot fi anulate de ministrul educaţiei sau nesocotite prin deciziile manageriale arbitrare. Noi ştim care vă sunt drepturile şi vrem să fiţi şi dumneavoastră conştienţi de  ele.
Pentru întrebări sau lămuriri, ne puteţi scrie la următoarele adrese de
e-mail:

întreaba.ush@spiruharet.ro
raspunsuri.ush@spiruharet.ro
lamuriri.ush@spiruharet.ro
legal.ush@spiruharet.ro

şi vă rugăm să accesaţi site-ul nostru http://www.spiruharet.ro

Preşedintele şi Rectorul Universităţii Spiru Haret
Prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea